Voor alle zorgorganisaties. Heeft u uw medicatiebeleid qua veiligheid geïntegreerd in uw compliance-beleid en wat is de betekenis in de ketenzorg?

Locatie
Huize Schaerweijde, Utrechtseweg 75, 3702 AA Zeist

Programma
16.00–16.15 uur: opening

16.15–17.00 uur: ‘Regels (voor medicatieveiligheid): ruimte voor professionaliteit’ door dr. mr. Antoinette Bolscher, voorzitter Platform care medicatieveiligheid
Antoinette Bolscher is voorzitter van het Platform medicatieveiligheid in de care-sector (waarin o.a. ActiZ, KNMP, LHV, LOC en V&VN participeren) en een van de mede-ontwikkelaars van de ‘Veilige principes in de medicatieketen’. Zij is tevens expert van het thema Medicatieveiligheid op het Kennisplein Zorg voor Beter. Antoinette heeft een verpleegkundige en juridische achtergrond en is gepromoveerd op een onderzoek naar goed samenwerken vanuit moreel perspectief. Zij heeft in verschillende functies in de ouderenzorg gewerkt. Zij is o.a. onafhankelijk voorzitter voor onderzoek naar incidenten en calamiteiten in de zorg.

17.00-17.45 uur: 'Medicatieveiligheid, een kwestie van compliance of risicobeheersing?' door Mike Baak, partner inTECHrity. 
Ing. Mike Baak heeft meer dan tien jaar ervaring in het ondersteunen van bedrijven bij informatiebeveiligingsvraagstukken en het succesvol begeleiden van certificeringstrajecten voor ISO27001, NEN 7510 binnen en buiten de zorg . Mike heeft zijn hele carrière gewerkt in de ICT-sector in uiteenlopende functies. Hij is een van de oprichters van inTECHrity B.V. Mike is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van software tooling, welke volledig in eigen beheer is ontwikkeld.

17.45-18.15 uur: Plenaire discussie, lessons learned en afronding

Als u aanwezig wilt zijn, laat dat dan weten door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


Compliance? Schrap de regels!
Leer van de koplopers uit het veld

De zorgsector roept al jaren over de administratieve overlast. Ook politiek en maatschappelijk vindt dit weerklank. Er lijken twee bewegingen aan de gang. Bestuursakkoorden, adviesrapporten etc. die oproepen die administratieve overlast terug te dringen én regelgeving extern, binnen de sector en mogelijk in de instelling zelf waarbij het omgekeerde gebeurt.
In deze themabijeenkomst willen we er niet over praten, klagen of reflecteren. We willen leren van de zorginstellingen die zelf de handschoen al hebben opgepakt. Hoe hebben ze dat - tegen de stroom in? - gedaan. Waar liepen ze tegenaan? Wat zijn de succesfactoren?

Programma:
 • 16.00 – 16.15 uur: Opening VCZ
 • 16.15 – 16.45 uur: Diakonessenhuis Utrecht/Zeist (ziekenhuiszorg), Mr. Susan Fennis, arts. Manager Patiëntveiligheid en Kwaliteit - Presentatie en vragen
 • 16.45 – 17.15 uur: Viattence (ouderenzorg), Drs. Laurent de Vries, bestuurder - Presentatie en vragen
 • 17.15 – 17.30 uur: Column Jacqueline Joppe (vicevoorzitter Actiz en bestuurder Zorggroep Elde), (videopresentatie)
 • 17.30 – 18.00 uur: Plenaire discussie, lessons learned en afronding


Algemene Ledenvergadering

Voorafgaand aan de bijeenkomst zal er een Algemene Ledenvergadering plaatsvinden van 15.30 – 16.00 uur. Op de agenda:

 1. Opening
 2. Terugblik afgelopen jaar
 3. Wijziging functies bestuursleden
 4. Verslag financiële situatie
 5. Voordracht ereleden
 6. Onderwerpen voor volgende themabijeenkomsten
 7. Rondvraag / w.v.t.t.k.
 8. Sluiting


Datum
28 juni 2018

Tijd
15.30 – 18.00 uur

Locatie
Huize Schaerweijde
Utrechtseweg 75
3702 AA Zeist

Aanmelden
Per e-mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De volgende bijeenkomst voor de Vereniging voor Compliance in de Zorg staat gepland op donderdagmiddag 8 maart 2018. 

Het onderwerp van deze bijeenkomst is:

Samenwerkings- of fusieplannen? Wat betekenen de mededingingsregels daarvoor?

Samenwerken in de zorgsector is vaak wenselijk en noodzakelijk. Samenwerkingsverbanden komen in alle maten en vormen voor: fusies en overnames, het vormen van ketenzorgverbanden, het oprichten van coöperaties of gemeenschappelijke ondernemingen, het sluiten van combinatie- of hoofd-onderaannemersovereenkomsten en gezamenlijke verkoop- en inkoopafspraken. Bij samenwerkingsverbanden zijn de mededingingsregels relevant. In deze bijeenkomst krijgt u praktische tips over hoe u daarmee om kunt gaan. Er zal uiteraard ook ruimte zijn voor vragen en discussie.

Sarah Beeston zal de regels en (veranderingen in) het beleid van de ACM behandelen. Sarah is mededingingsadvocaat met veel ervaring in de zorgsector. Zij zal inzicht geven in de verschillende manieren waarop samenwerkingen en fusieplannen kunnen worden vormgegeven en wat de mededingingsrechtelijke gevolgen daarvan zijn.

Wij hebben drie sprekers uit verschillende hoeken van de zorgsector bereid gevonden om hun ervaringen met de mededingingsregels en de NZa en/of de ACM met ons te delen:

 • Leonique Niessen (lid van raad van toezicht van Equipe Zorgbedrijven en daarvoor jarenlang directeur van Santeon ziekenhuizen)zal iets vertellen over haar ervaringen met de ACM in het door Santeon doorlopen ACM-traject in verband met de samenwerking op het gebied van borstkankerzorg. Santeon is de Nederlandse ziekenhuisgroep van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Catharina Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, Martini Ziekenhuis, Medisch Spectrum Twente, OLVG en het St. Antonius Ziekenhuis;
 • Bianca Reekers (bestuurssecretaris bij Certe Medische Diagnostiek & Advies) zal vertellen hoe fusiemeldingen bij de NZa en ACM verlopen en hoe Certe dit heeft aangepakt bij verschillende samenwerkingen op het gebied van de klinische chemie en de medische microbiologie.
 • Godfried Verkerk (voorzitter raad van bestuur bij Vivium Zorggroep) zal delen hoe hij een bedrijfsinval en de daarop volgende procedure bij ACM, bezwaar bij (destijds) de Bezwaar Advies Commissie en beroep bij de rechtbank heeft ervaren.

Aan de hand van deze voorbeelden denken wij handige tips en tricks te kunnen identificeren, die van pas komen in de praktijk.

De bijeenkomst zal worden afgesloten met een borrel.

Datum
donderdag 8 maart 2018

Tijd
16:00–18:00 uur

Locatie
Bouf Legal
Utrechtseweg 75
3702 AA Zeist
routebeschrijving

Aanmelden
Per e-mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor de goede orde maken wij u er graag op attent dat het voor elk lid altijd toegestaan is om een introducé mee te nemen naar onze themabijeenkomsten. Het thema van deze bijeenkomst zal met name interessant zijn voor compliance officers en bestuurders en managers die professionals in beweging willen krijgen compliant te werken.
Tijdens de bijeenkomst 'Zorg voor een goed AVG-plan' wordt de AVG vanuit alle invalshoeken belicht.

Allereerst zullen Inspecteurs voor de Autoriteit van Persoonsgegevens, Rosali Snippe en Chris van Balen, ingaan op de verplichtingen die de AVG in algemene zin teweeg brengt en op de rol van de Autoriteit. Beide sprekers houden toezicht in de zorgsector en zullen hun specifieke ervaring in deze sector ook bespreken.

Vervolgens zal Petra Tolen als Projectleider Privacy bij de VU Amsterdam haar ruime ervaring in het oplossen van privacygerelateerde vraagstukken met ons delen. Voordat zij werkzaam was bij de VU Amsterdam, heeft zij bij de Autoriteit Persoonsgegevens als senior policy officer gewerkt. Samen met haar collega Tom Paffen zullen zij hun praktijkervaring met ons delen.

Ten slotte zal Bas Oostveen vertellen over de verschillende administratieve verplichtingen onder de AVG (in het bijzonder data-mapping) en een demonstratie geven van PrivacyPerfect.

Na deze drie inleidingen is er ruimte voor vragen en opmerkingen uit de zaal.

De bijeenkomst wordt afgesloten met een borrel.

Algemene ledenvergadering
Voorafgaand aan de themabijeenkomst (van 15:30 tot 16:00 uur) vindt een Algemene ledenvergadering plaats. Theo Schraven en Loubna Boufrach zullen worden voorgedragen als kandidaten voor de Raad van Bestuur. De themabijeenkomst vangt aan om 16:00 uur.

Datum
donderdag 23 november 2017
 
Tijd
15.30-18.00 uur 
 
Locatie
Van Doorne N.V.
Jachthavenweg 121
1081 KM Amsterdam (route in .pdf)
 
Programma
Het programma start om 16.00 uur. De bijeenkomst zal worden afgesloten met een borrel.
 
Aanmelden
Via Natasja Verhoeven: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Voor de goede orde maken wij u er graag op attent dat het voor elk lid altijd toegestaan is om een introducé mee te nemen naar onze themabijeenkomsten. Het thema van deze bijeenkomst zal met name interessant zijn voor compliance officers en bestuurders en managers die professionals in beweging willen krijgen compliant te werken.

 

 

Deze bijeenkomst staat in het teken van in het teken van het handen en voeten geven aan de compliancepraktijk.  Met als titel 'Je begrijpt het pas, als je het ziet: over gedrag, gedragsanalyse en gedragsinterventies' zal Jorik van Bijlert een lezing verzorgen. Jorik werkt bij de afdeling Nalevingexpertise van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Hij is programmaleider van het wetenschappelijk onderzoeksprogramma Handhaving en Gedrag en heeft hij een jarenlange ervaring met de implementatie van gedragsinterventies bij toezichthouders en uitvoeringsorganisaties. In zijn voordracht plaatst hij motieven voor normnaleving in een breder perspectief en stelt zich de vraag hoe loyaliteit zich verhoudt tot controle. Ook geeft hij concrete handvatten voor de praktijk, waarbij hij put uit rijke ervaring uit het toezicht.

Datum
donderdag 18 mei 2017
 
Tijd
16.00-18.00 uur 
 
Locatie
Dimence Groep
Nico Bolkesteinlaan 1
7416 SB  Deventer
(route in .pdf)

De bijeenkomst vindt plaats in De Steerne, op het terrein Brinkgreven (aangeduid als gebouw nummer 18). Als u met de trein komt, kunt u vanaf het station lopen (20 minuten), een NS-fiets huren (10 minuten) of een treintaxi nemen.
 
Programma
Het programma start om 16.00 uur. De bijeenkomst zal worden afgesloten met een borrel.
 
Aanmelden
Via Natasja Verhoeven: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Voor de goede orde maken wij u er graag op attent dat het voor elk lid altijd toegestaan is om een introducé mee te nemen naar onze themabijeenkomsten. Het thema van deze bijeenkomst zal met name interessant zijn voor compliance officers en bestuurders en managers die professionals in beweging willen krijgen compliant te werken.

 

 

Deze bijeenkomst staat in het teken van de Zorgbrede Governancecode 2017 die vanaf 1 januari 2017 van kracht is. Twee sprekers zullen presentaties geven over dit onderwerp.
Allereerst zal drs. J. (Johan) van der Spek, Secretaris Brancheorganisaties Zorg (BoZ) en penvoerder van de Governancecode Zorg 2017 spreken. Hij zal eerst ingaan op de achterliggende visie, doelstelling en beoogde werking van de code. Vervolgens wordt dieper ingegaan op de principes van de code en enkele nadere uitwerking daarvan, in relatie tot compliance. Ten slotte komen de rollen van de Governancecommissie Gezondheidszorg en de Governance innovatie- en adviescommissie aan bod tijdens zijn presentatie.

Vervolgens zal drs. Theo P.M. Schraven, adviseur op governance-vraagstukken, een presentatie houden getiteld 'De nieuwe zorgbrede governancecode 2017: eerste impressies uit de praktijk'. Vooruitlopende op de invoering van deze code hebben RvT’s in hun najaars- evaluatie daar soms al aandacht aan besteed. Hoe wordt deze code ontvangen? Hoewel zo vroeg van implementatie nog niet gesproken kan worden, zal Theo Schraven die impressies weergeven vanuit de invalshoek van compliance. Daarbij zal ook een link gelegd worden met verbinding van deze code met governance-vraagstukken dieper in de zorgorganisatie.

Meer informatie

Datum
donderdag 26 januari 2017
 
Tijd
16.00-18.00 uur 
 
Locatie
Van Doorne N.V.
Jachthavenweg 121
1081 KM Amsterdam (route in .pdf)
 
Programma
15.45-16.00: Inloop en ontvangst
16.00-16.15: Welkomstwoord door Sarah Beeston
16.15-16.45: Lezing Johan van der Spek
16.45-17.15: Lezing Theo P.M. Schraven
17.15-18.00: Ruimte voor discussie
 
De bijeenkomst zal worden afgesloten met een borrel.
 
Aanmelden
Via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


Als lid van de VCZ kunt u een introducé meenemen naar themabijeenkomsten. Het thema van deze bijeenkomst zal met name interessant zijn voor bestuurders en interne toezichthouders (met een governanceportefeuille) en deze zijn dan ook uiteraard van harte welkom!

 

 

Vereniging Zorgcompliance
Laan van Vredenoord 19
2289 DA RIJSWIJK
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.